Abaterea de la linia de tendință.

Indicatorii tendinţei centrale caracterizează, după cum am văzut, valoarea în jurul căreia se grupează datele. Ei au, desigur, o mare putere informativă, însă nu ne prezintă o măsură a compoziţiei acestor date.

Dicţionar explicativ de statistică Selecţie şi organizare: Valentin Clocotici A Abatere Deviation Prin abatere se înţelege diferenţa dintre o dată şi o valoare de referinţă de regulă media. Vezi abatere standard. Abatere standard Standard Deviation — SD Abaterea standard a unei mulţimi de numere este rădăcina medie pătrată RMS a mulţimii abaterilor fiecărui element de la media mulţimii. Poate fi definită ca rădăcina pătrată a dispersiei mulţimii de numere.

De exemplu, media greutăţii unui număr de 2 copii este 20 Kg. Cei doi copii pot să aibă 20 de Kg fiecare, unul 10 Kg şi celălalt 30 Kg sau unul 15 Kg, iar celălalt 25 Kg şi aşa mai departe. Iată că indicatorii tendinţei centrale nu pot caracteriza singuri o distribuţie. Avem nevoie, pentru aceasta, de o măsură a gradului de răspândire, de împrăştiere a datelor în jurul tendinţei centrale, cum se repartizează rezultatele în jurul acestei valori.

Aceşti indicatori, care măsoară gradul de împrăştiere a rezultatelor în jurul tendinţei centrale poartă numele de indicatori ai împrăştierii.

SPSS APLICAT

Indicatorii împrăştierii pot fi grupaţi în indicatori abaterea de la linia de tendință ai împrăştierii şi indicatori sintetici ai împrăştierii. Modelul statistic al mediei va trebui, aşadar, completat cu alţi indicatori caracteristici gradului de împrăştiere a rezultatelor în jurul tendinţei centrale.

Dacă reluăm exemplul cu prietenii mei şi numărul de fraţi pe care fiecare dintre ei îi are, am stabilit că, primul prieten are un frate, al doilea are doi fraţi, al treilea şi al patrulea au câte trei fraţi şi al cincilea are patru fraţi. Re-zultase o medie de 2,6 fraţi, cu alte cuvinte doi fraţi întregi şi unul fără un picior.

Fiind un model statistic, media estimează o realitate.

Să vedem acum dacă această medie estimează corect sau nu realitatea fraţilor prietenilor mei. În figura 5. Este, aşadar, media un bun model pentru numărul de fraţi ai primului prieten?

Primul meu prieten are un singur frate, iar media postulează 2,6 fraţi. Iată că, în ceea ce-l priveşte pe primul prieten, media supraestimează modelul real cu 1,6 fraţi.

  • Excel pentru opțiuni
  • Он избранник богов.
  • Bolinger pe opțiuni binare
  • (PDF) SPSS APLICAT | Eu MaNu - tablourimoderne.ro
  • Indicatori exacți ai strategiilor de opțiuni binare

Pentru al doilea prieten, media supraestimează realitatea cu doar 0,6 fraţi probabil, o mână şi un picior dintr-un frate. Referitor la ceilalţi trei fraţi, media subestimează realitatea cu 0,4 fraţi şi 1,4 fraţi. Mărimea acestor supraestimări, respectiv subestimări se obţine foarte simplu, scăzând din medie scorul particular x-m. Cum abaterea de la linia de tendință putea folosi aceste informaţii pentru a testa acurateţea modelului?

O variantă ar fi să adunăm toate aceste abateri pentru a vedea suma, totalul abaterilor elementelor de la modelul statistic al mediei.

Cu alte cuvinte, modelul nostru statistic reprezintă perfect realitatea? Aşa să fie? Totuşi, cum putem obţine mărimea erorii? Cum putem estima dacă modelul statistic este o imagine suficient de bună pentru a reprezenta realitatea?

cum poți câștiga bani stând la computer mavira trading

Vom vedea imediat. Pentru început, să ne concentrăm asupra unor indicatori elementari ai împrăştierii. Deşi sunt foarte uşor de obţinut, sunt sensibili la modul de distribuţie a rezultatelor în colecţia de date.

Провели первый реальный тест. Несмотря на сомнения относительно быстродействия машины, в одном инженеры проявили единодушие: если все процессоры станут действовать параллельно, «ТРАНСТЕКСТ» будет очень мощным.

Amplitudinea de variaţie nu este altceva decât diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă din şirul nostru de date. Dacă avem, de exemplu, următoarele date: 10, 22, 31, abaterea de la linia de tendință, 24, 27, 29, 9, 23, 12, atunci constatăm cu uşurinţă că valoarea cea mai mare din şir este 29, iar cea mai mică valoare este 9. Ştim, de asemenea, semnificaţia acestei valori.

Între maxim şi minim pot exista cel mult 20 de valori diferite. Amplitudinea de variaţie indică, în mod absolut, domeniul de valori între care este cuprinsă distribuţia. Amplitudinea de variaţie poate fi exprimată şi procentual, ca expresie a raportului abaterea de la linia de tendință amplitudinea de variaţie şi medie. Acest indicator poartă numele de amplitudine relativă de variaţie.

În exemplul nostru, avem 10 valori, iar media acestora este 19,6. Amplitudinea relativă de variaţie o putem utiliza în condiţiile în care cunoaştem domeniul teoretic între limitele căruia se încadrează distribuţia. Putem astfel să comparăm amplitudinea reală de variaţie a datelor cu amplitudinea de variaţie teoretică.

Estimare coeficientului de corelație la nivelul populației. Estimarea coeficientului de regresie

Indicatorii amplitudinii de variaţie pot fi utilizaţi atunci când cunoaştem plaja de variaţie normală a unui fenomen, deoarece apariţia unor valori extreme duce la amplitudini de variaţie aberante. În exemplul nostru, dacă introducem o singură valoare în plus,atunci minimul rămâne 9, iar maximul devine Analizând figura alăturată, observăm că cele două distribuţii au aceeaşi amplitudine de variaţie.

Totuşi, forma lor diferă foarte mult. În timp ce distribuţia "A" este puternic eterogenă, distribuţia "B" este mult mai omogenă. Ce este însă un cuartil? Am mai adus discuţia despre acest subiect în capitolul anterior.

Dacă ştiţi ce este mediana şi dacă vă spunem că mediana nu este altceva decât al doilea cuartil, atunci cred ca puteţi deduce semnificaţia termenului de cuartil. Ştim că mediana este valoarea care împarte setul ordonat de date în două părţi egale; jumătate dintre valori sunt mai mici decât mediana, jumătate dintre valori sunt mai mari decât mediana. Ei bine, valorile cuartile sunt valorile care împart acelaşi set ordonat de date în patru părţi egale.

Послание ничем не отличалось от многих других, которые он получал: правительственное учреждение просит его поработать переводчиком в течение нескольких часов сегодня утром. Странным показалось только одно: об этой организации Беккер никогда прежде не слышал. Беккер позвонил одному из своих коллег: - Тебе что-нибудь известно об Агентстве национальной безопасности. Это был не первый его звонок, но ответ оставался неизменным: - Ты имеешь в виду Совет национальной безопасности.

Abaterea cuartilă nu este altceva decât diferenţa dintre cuartilul 3 şi cuartilul 1. Aceasta reprezintă un indicator al distanţei unui scor considerat reprezentativ în raport cu întreaga distribuţie. Dacă reluăm următoarele date 10, 22, 31, 9, 24, 27, 29, 9, 23, 12 şi apoi le ordonăm, obţinem: 9, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 27, 29, Procedura de calcul a cuartilelor este similară medianei. Primul cuartil va fi situat, evident, în poziţia 2,75deoarece am împărţit şirul ordonat de date în patru părţi egale.

Urmărind şirul ordonat de date, poziţia 2,75 se află între 9 şi 10, adică la 9,5.

camere binare și opțiuni opțiune binară cu bonus fără depozit

S-a observat probabil că aţi obţinut exact poziţia medianei. În cazul nostru, poziţia 5,5 este cuprinsă între 22 şi 23, adică 22,5. Iată că, valoarea lui Q 3 se află între 27 şi abaterea de la linia de tendință, adică Iată că doar 18,5 puncte fac diferenţa dintre persoanele considerate "slabe" sau cu scoruri inferioare şi persoanele considerate "bune", cu scoruri superioare.

  • Câștigurile pe internet în tenge
  •  Возможно, это приманка, - предположила Сьюзан.
  • Opțiuni binare cele mai bune recenzii
  • Cum am făcut recenzii de bani

Observaţi că acest indicator este mai precis în comparaţie cu amplitudinea. Dacă veţi include acum acel scor deveţi constata că nu influenţează deloc valoarea abaterii cuartile.

Glosar de statistica

Acest lucru înseamnă că, teoretic, 9,25 valori ar trebui să fie mai mici decât mediana şi tot atâtea valori mai mari decât mediana. Din grupul oamenilor "medii", 9,25 valori îi diferenţiază pe cei "mediu-slabi" şi 9,25 valori pe cei "mediu-buni". Abaterea cuartilă este un indicator mai abaterea de la linia de tendință decât amplitudinea de variaţie. Totuşi, dacă distribuţia este puternic asimetrică dacă, de exemplu, foarte multe valori se concentrează în zona cuartilului superioratunci acest indicator nu furnizează o imagine reală a dispersiei.

Discutând despre mediană şi cuartile, am văzut că acestea nu reprezintă decât valori la care se situează un anumit procent din eşantion, în condi-ţiile în care setul de date este unul ordonat.

opțiuni binare miron lisov acordă o opțiune

Citițiși