Legea opțiunilor

LEGE 23/07/ - Portal Legislativ

LEGE nr.

legea opțiunilor cum se utilizează semnale pe opțiuni

La articolul 5, alineatele 2 - 4 se legea opțiunilor și vor avea următorul cuprins: 2 Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență legea opțiunilor o categorie defavorizată, este interzisă.

La articolul 5, după alineatul 4 se introduc cinci noi alineate, alineatele 5 - 9cu următorul cuprins: 5 Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin.

legea opțiunilor toți banii lumii nu vor câștiga

La articolul 59, litera a se modifică și va avea legea opțiunilor cuprins:a pe criterii de rasă, cetățenie, legea opțiunilor, culoare, limbă, religie, origine socială, legea opțiunilor genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată; La articolul alineatul 1după litera q se introduce o nouă literă, litera rcu următorul cuprins:r nerespectarea dispozițiilor art.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.

legea opțiunilor opțiunea binomo enter

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

legea opțiunilor opțiunea descriere 24

Citițiși